Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-18442-14

Đóng gói:

Hộp 10 ống x 10ml

Tiêu chuẩn:

BP 2011

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk

Quốc gia sản xuất:

Germany

Công ty đăng ký:

Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk

Quốc gia đăng ký:

Germany

Loại thuốc:

Thuốc giảm đau - gây ngủ (giảm đau loại morphin) và thuốc giải độc
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày