Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9684-10

Đóng gói:

Hộp 5 miếng

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Hexal AG.

Quốc gia sản xuất:

Germany

Công ty đăng ký:

Hexal AG.

Quốc gia đăng ký:

Germany

Loại thuốc:

Thuốc giảm đau - gây ngủ (giảm đau loại morphin) và thuốc giải độc
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày