Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10606-10

Đóng gói:

Hộp 1 túi 5 miếng

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Tedis S.A.

Quốc gia sản xuất:

France

Công ty đăng ký:

Tedis S.A.

Quốc gia đăng ký:

France

Loại thuốc:

Thuốc hạ sốt - giảm đau - chống viêm
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày