Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-13759-11

Đóng gói:

Hộp 1 chai x 120ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Quốc gia sản xuất:

Peru

Công ty đăng ký:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Quốc gia đăng ký:

Spain

Loại thuốc:

Thuốc giảm đau - gây ngủ (giảm đau loại morphin) và thuốc giải độc
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày