Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-18452-14

Đóng gói:

Hộp 1lọ 5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Japan

Công ty đăng ký:

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Japan

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày