Fluphenazine decanoate injection USP 25mg/ml

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9836-10

Đóng gói:

Hộp 10 ống 1ml

Tiêu chuẩn:

USP

Tuổi thọ:

48 tháng

Công ty sản xuất:

Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk

Quốc gia sản xuất:

Germany

Công ty đăng ký:

Rotexmedica GmbH

Quốc gia đăng ký:

Germany

Loại thuốc:

Thuốc điều hòa hoạt động tâm thần
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày