Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN2-229-14

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 5 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty TNHH Dược phẩm Bách Việt

Quốc gia sản xuất:

Argentina

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH Dược phẩm Bách Việt

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày