Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-14926-12

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 5ml

Tiêu chuẩn:

USP32

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Binex Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Korea

Công ty đăng ký:

Binex Co., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Korea
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày