Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10253-10

Đóng gói:

Hộp 5 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

General Pharmaceuticals Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Bangladesh

Công ty đăng ký:

General Pharmaceuticals Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Bangladesh

Loại thuốc:

Thuốc điều hòa hoạt động tâm thần
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày