Glyceril trinitrat-10mg/10ml

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Đóng gói:

Hộp 10 ống

Nhà sản xuất:

Không xác định

Dạng bào chế:

Dung dịch

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày