Glyceryl Trinitrate-2.6mg

Tóm tắt thuốc

Đóng gói:

Hộp

Nhà sản xuất:

Egis Pharmaceuticals Public Ltd., Co.

Dạng bào chế:

Viên

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày