Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10245-10

Đóng gói:

Hộp 7 ống x 1ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Ferring GmbH

Quốc gia sản xuất:

Germany

Công ty đăng ký:

Ferring Pharmaceuticals Ltd.

Quốc gia đăng ký:

HongKong

Loại thuốc:

Hormon tuyến yên
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày