Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8924-04

Đóng gói:

Hộp 5 lọ 5 ml

Nhà sản xuất:

Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày