Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8793-04

Đóng gói:

Hộp 2 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất:

Medochemie., Ltd

Dạng bào chế:

Viên nang

Loại thuốc:

Thuốc cầm máu
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày