Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN2-265-14

Đóng gói:

Hộp 1 vỉ 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

GlaxoSmithKline Manufacturing SpA

Quốc gia sản xuất:

Italy

Công ty đăng ký:

Glaxosmithkline Pte. Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Singapore

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày