Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-12552-11

Đóng gói:

Hộp 1 tuýp 5g, 15g

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Laboratorios Recalcine S.A

Quốc gia sản xuất:

Chilê

Công ty đăng ký:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Quốc gia đăng ký:

Spain

Loại thuốc:

Thuốc ngăn chặn sự đào thải cơ quan cấy ghép
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày