Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9859-10

Đóng gói:

Hộp 1 tuýp 10g; 40g

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Stiefel Laboratories Pte., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Singapore

Công ty đăng ký:

Stiefel Laboratories Pte., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Singapore

Loại thuốc:

Thuốc điều trị bệnh da liễu
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày