Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-16643-13

Đóng gói:

Hộp 7 vỉ x 7 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Laboratorios Lesvi, S.L.

Quốc gia sản xuất:

Spain

Công ty đăng ký:

Công ty CPDP Ta Da

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc điều hòa hoạt động tâm thần
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày