Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-16145-13

Đóng gói:

Hộp to chứa 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên; hộp chứa 1 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia đăng ký:

India

Loại thuốc:

Thuốc kháng virus
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày