Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

5918/QLD-GN

Đóng gói:

Hộp 50 ống 1.8ml

Nhà sản xuất:

Kolon International Corp.

Dạng bào chế:

Dung dịch

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày