Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17804-14

Đóng gói:

Hộp 2vỉ x 15viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Abbott Healthcare SAS

Quốc gia sản xuất:

France

Công ty đăng ký:

Abbott Products GMBH

Quốc gia đăng ký:

Germany

Loại thuốc:

Thuốc điều hòa hoạt động tâm thần
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày