Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

955-QLD-GN

Đóng gói:

Hộp 1tuýp 20g

Nhà sản xuất:

Stada Arzneimittel AG

Dạng bào chế:

Thuốc mỡ

Loại thuốc:

Thuốc tê
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày