Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-7816-03

Đóng gói:

Hộp 10 lọ

Nhà sản xuất:

Công ty TNHH dược phẩm Chánh Đức

Dạng bào chế:

Bột pha tiêm

Loại thuốc:

Thuốc kháng sinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày