Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15088-12

Đóng gói:

Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

60 tháng

Công ty sản xuất:

Medochemie Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Cyprus

Công ty đăng ký:

Medochemie Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Cyprus

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày