Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-5430-01

Đóng gói:

Hộp 60 gói x 5g

Nhà sản xuất:

Diethelm & Co., Ltd

Dạng bào chế:

Cốm

Loại thuốc:

Thuốc giảm đau - gây ngủ (giảm đau loại morphin) và thuốc giải độc
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày