Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17531-13

Đóng gói:

Hộp 1 chai 60 liều xịt

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Schering - Plough Labo N.V.

Quốc gia sản xuất:

Belgium

Công ty đăng ký:

Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Hong Kong

Loại thuốc:

Thuốc Steroid tại chỗ
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày