Natri bicarbonat 1,4%

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-12494-10

Đóng gói:

Chai 250ml, chai 500 ml dung dịch tiêm truyền

Tiêu chuẩn:

BP 2007

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc chống nấm
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày