Nazoster 0,05% Nasal Spray

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-14090-11

Đóng gói:

Hôp 1 chai 18g

Tiêu chuẩn:

USP

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Santa Farma Ilac Sanayii A.S.

Quốc gia sản xuất:

Turkey

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc Steroid tại chỗ
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày