Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-11441-10

Đóng gói:

Hộp 2 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Gelnova Laboratories (I) Pvt., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Yeva Therapeutics Pvt., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

India

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày