Nicardia Retard 10mg

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-4577-00

Đóng gói:

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất:

Unique Pharma Laboratories

Dạng bào chế:

Viên nén giải phóng chậm

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày