Nifedi-Denk 10 Retard-10 mg

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-6198-02

Đóng gói:

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất:

E.Denk OHG Pharmazeutika

Dạng bào chế:

Viên nén tác dụng chậm

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày