Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-7783-03

Đóng gói:

Hộp 5 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất:

Balkanpharma Holding AD

Dạng bào chế:

Viên nén bao phim

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày