Nifedipin Stada 10 mg

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-12597-10

Đóng gói:

Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên nén bao phim

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày