Nifedipin Stada 10mg

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-3593-07

Đóng gói:

Hộp10 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất:

Công ty liên doanh TNHH Stada - Việt Nam

Dạng bào chế:

Viên nén bao fillm

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày