Nifedipin Stada K10-10mg

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VNA-4618-05

Đóng gói:

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất:

Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Yên

Dạng bào chế:

Viên nang mềm

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày