Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-0489-06

Đóng gói:

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Dạng bào chế:

Viên nén

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày