Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10759-10

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

48 tháng

Công ty sản xuất:

Bayer Schering Pharma AG

Quốc gia sản xuất:

Germany

Công ty đăng ký:

Bayer (South East Asia) Pte., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Singapore

Loại thuốc:

Thuốc chữa thiếu máu
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày