Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9422-05

Đóng gói:

Hộp 1 chai 50ml

Nhà sản xuất:

Bayer South East Asia Pte., Ltd.

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm truyền

Loại thuốc:

Thuốc chữa thiếu máu
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày