Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 10g

Nhà sản xuất:

Gedeon Richter., Ltd

Dạng bào chế:

Dung dịch

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày