Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-11024-10

Đóng gói:

Hộp 1 vỉ x 7 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Egis Pharmaceuticals Public Ltd., Co.

Quốc gia sản xuất:

Hungary

Công ty đăng ký:

Egis Pharmaceuticals Public Ltd., Co.

Quốc gia đăng ký:

Hungary

Loại thuốc:

Thuốc chống nấm
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày