Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9834-05

Đóng gói:

Lọ

Nhà sản xuất:

Claris Lifesciences., Ltd

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm

Loại thuốc:

Thuốc kháng virus
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày