Nystatin (dạng bột, DP Cửu Long)

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-14272-11

Đóng gói:

Hộp 20 gói x 1 g thuốc bột rơ miệng

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc chống nấm