Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-16887-13

Đóng gói:

Hộp 4 vỉ x 7 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Actavis Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Malta

Công ty đăng ký:

PT Actavis Indonesia

Quốc gia đăng ký:

Indonesia

Loại thuốc:

Thuốc điều hòa hoạt động tâm thần
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày