Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN2-71-13

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 lọ dung môi 1,83ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Quốc gia sản xuất:

Rumani

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH DP Bách Việt

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày