Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-16334-13

Đóng gói:

Hộp 10vỉ x 10viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Micro Labs Limited

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Micro Labs Limited

Quốc gia đăng ký:

India

Loại thuốc:

Thuốc điều hòa hoạt động tâm thần
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày