Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15561-12

Đóng gói:

hộp 1 lọ 10ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Novartis Consumer Health S.A

Quốc gia sản xuất:

Switzerland

Công ty đăng ký:

Novartis Consumer Health S.A

Quốc gia đăng ký:

Switzerland
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày