Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9845-10

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ nhôm-PVC x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

S.J&G Fazul Ellahie (Pvt.) Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Pakistan

Công ty đăng ký:

S.J&G Fazul Ellahie (Pvt.) Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Pakistan

Loại thuốc:

Thuốc chữa động kinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày