Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8757-04

Đóng gói:

Hộp 1 chai 10ml

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline Pte., Ltd

Dạng bào chế:

Hỗn dịch uống

Loại thuốc:

Thuốc hạ sốt - giảm đau - chống viêm
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày