Pegasys (180mcg/0,5ml)

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-11569-10

Đóng gói:

Hộp 1 syringe đóng sẵn 0,5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Switzerland

Công ty đăng ký:

F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Switzerland

Loại thuốc:

Thuốc kháng virus
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày