Phytomenadione Larjan Vitamin K1-5mg/0.5ml

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-2814-07

Đóng gói:

Hộp 10 ống x 0.5ml

Nhà sản xuất:

Không xác định

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm

Loại thuốc:

Vitamin và khoáng chất
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày